COMO CHEGAR

O Festival Reina Loba desenvolverase nos Blancos, unha pequena poboación ao sur da provincia de Ourense.
En plena Baixa Limia e á beira do parque natural da Serra do Xurés en Portugal, pódese chegar accedendo desde Xinzo de Limia.